WORKSHOPS


Ingela Wall

ingelawall@hotmail.com

Tel. 070-300 29 37 Ingela Wall kan anlitas för att hålla kreativa workshops för inspiration, som kick-off eller fortbildning, och är både grupp- och individstärkande.


Med hjälp av metoder och verktyg från hennes erfarenheter och kunskaper inom estradpoesi, kreativt skrivande, bildpedagogik, konstpedagogik, berättande, drama, improvisation och stand up sätter hon samman ett personligt upplägg.


Upplägget varieras med innehåll av enkla övningar och sätts samman utifrån gruppens behov.

Behöver ni öva på att våga tala inför grupp?

Vara kreativa och skapa tillsammans?

Skriva och framföra?

Berätta och lyssna?

Få igång fantasin, släppa loss, våga prova och våga misslyckas?

Ha roligt tillsammans?

Uttrycka sig personligt och seriöst i ord, poesi, i sitt konstnärliga seende? 


Öva på att bejaka, säga ja, våga prova, våga misslyckas, öva på att uttrycka sig och att lyssna på andra - estetisk läroprocess och möten mellan människor. 


Längden på workshopen kan anpassas.
Från 60 min till heldagsupplägg eller återkommande träffar.